Grip op Klauwen

DIT PROJECT IS SINDS 31 DECEMBER 2013 AFGELOPEN

Betere grip op koeienklauwen

In vijf simpele stappen naar flinke verbeteringen in klauwgezondheid van de veestapel. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Toch ligt het succes voor het oprapen. Het geheim schuilt in een integrale adviesaanpak op het boerenerf. Met simpele stappen in de dagelijkse praktijk is mooie winst te boeken. Dat bewijst het project Grip op Klauwen.

Een gemiddelde verbetering van de klauwgezondheid met 10 procent is dagelijkse praktijk gebleken bij deelnemende boeren. Bij aandoeningen als stinkpoot en mortelaro ligt de gemiddelde verbetering zelfs ver boven de 20 procent. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat het aantal ernstige aandoeningen bij koeien fors is gedaald. Dit betekent een beter dierenwelzijn van de koe. Een sterk samenspel tussen boer, dierenarts, veevoeradviseur en klauwverzorger is daarbij onmisbaar. Klauwproblemen bij de koe zijn vaak multifactorieel. Daarom is het belangrijk om met diverse disciplines gezamenlijk aan de tafel bij de boer te zitten om zo tot een integraal advies te komen, waarmee de boer uit de voeten kan. Binnen het landelijke klauwgezondheidsproject Grip op Klauwen (www.gripopklauwen.nl) is dat sterke samenspel bij 5 dierenartsenpraktijken in het gebied beproefd.

“Hoe beter de klauwen, hoe beter de koe. Maar helaas is het ook andersom”, aldus dierenarts Erwin Hoogland. Volgens klauwverzorger Johan Hardeman ligt de winst voor het oprapen: “We zien bij alle boeren verbetering. Het resultaat is wisselend, maar iedere boer boekt winst”. Melkveehouder Arjen van der Sande is zeer te spreken over de stapsgewijze aanpak op zijn bedrijf. “Op mijn bedrijf heb ik vooral gewerkt aan het ligcomfort van de koeien. Met aanpassingen in boxafstelling en met een beter ligbed boek ik al fraaie resultaten.”

Dit alles werd duidelijk op het slotsymposium van het project Grip op Klauwen op 19 december 2014 in De Eemlandhoeve (Bunschoten). Boer Rob Wopereis uit Zieuwent ging zelfs met de Gouden Klauw Award aan de haal. Alle wijze lessen zijn gebundeld in 10 simpele succesfactoren (zie hieronder). Binnenkort verschijnen de resultaten uit dit project online.

In de nabije toekomst is het zaak om deze beproefde adviesaanpak te verankeren in het dagelijkse werk van alle erfbetreders. Jonge dierenartsen worden momenteel op de opleiding al klaargestoomd voor het echte werk. Zij krijgen de stapsgewijze aanpak mee in het lesaanbod. Klauwverzorgers werken nauw samen met GD en CRV aan een beter monitoringssysteem van klauwgezondheid: Digiklauw. En de boer merkt ook in zijn portemonnee dat het beter gaat met zijn koeien. Dat zorgt misschien nog wel voor de beste prikkel naar alle partijen.

Vijf succesfactoren integrale adviesaanpak:
1. Betere klauw- en beengezondheid begint bij bewustwording.
2. Kleine, haalbare doelen helpen de motivatie op gang te brengen.
3. Meten is weten. Registratie zorgt voor motivatie.
4. Sterk samenspel, beste advies.
5. Doelen en beleving van de melkveehouder uitgangspunt bij adviezen.

Vijf best gewaardeerde praktijkadviezen:
1. Zorg voor een makkelijke route van de koe in de stal en de wei.
2. Pas voetbaden op een juiste manier toe.
3. Klauwverzorging: je bent niet klaar met 2 keer per jaar
4. Rantsoen optimaliseren? Denk ook aan de invloed op klauwgezondheid.
5. Zorg voor optimaal ligcomfort van de koe.

Bekijk de presentatie:
Algemene presentatie Grip op Klauwen (totaal) >>